6REF270NSI filter A2P3R

6REF270NSI filter A2P3R

  • A2P3R - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) do 0,5 ft% koncentrácie s vyššou kapacitou ako A1 + jedovaté pevné častice a aerosoly, toxické dymy, baktérie, rádioaktívne častice, vírusy
  • pripojovací závit filtra DIN 3183, podľa normy EN148-1
  • pre použitie k maskám: PANORAMASK(20201), POLYCARBOMASK(20301), PANAREA(20401)
  • hmotnosť: 337 g

EU norma: EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: Coverguard
Podobné produkty