6REF420NSI filter A1P2R (22130)

6REF420NSI filter A1P2R (22130)

  • A1P2R - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyny a pary (okrem CO), prach a hrubé nečistoty, mierne toxické aerosoly alebo kvapaliny
  • pre polomasky UNO + DUO
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • kapacita: 220 m3
  • hmotnosť: 73 g

EU norma: EN 143, EN 14387

Výrobca: SupAir
Podobné produkty