A2B2E2P3R filter 21200

A2B2E2P3R filter 21200

  • A2B2E2P3R - proti parám organických látok a organických plynov s bodom varu nad 65°C, anorganickým a kyslým plynom a parám,benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, oxidom síry, fosgénu, chlórkyanu, chlórpikrínu, brómacetónu, kyseline fosforečnej a jej organickým derivátom, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín, proti pevným a kvapalným, toxickým a rádioaktívnym časticiam, mikro organizmom a enzýmom
  • pripojovací závit filtra DIN 3183, podľa normy EN148-1, Ø 40 mm
  • pre použitie k maskám: PANORAMASK(20201), POLYCARBOMASK(20301), PANAREA(20401)
  • hmotnosť: 327 g

EU norma: EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: Coverguard
Podobné produkty