EURFILTER DIN A2 21000

EURFILTER DIN A2 21000

  • A2 - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) do 0,1 ft% koncentrácie s vyššou kapacitou A1
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty