EURFILTER DIN A2-P3R 21010

EURFILTER DIN A2-P3R 21010

  • A2-P3R - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) do 0,1 ft% koncentrácie s vyššou kapacitou ako A1 + jedovaté pevné častice a aerosoly, toxické dymy, baktérie, rádioaktívne častice, vírusy
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty