EURFILTER DIN A2B2 21200

EURFILTER DIN A2B2 21200

  • A2B2 - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) a proti výparom širokého spektra anorganických a organických plynov a pár, plynného chlóru, fluóru, kyanovodíku, fosgénu, sírovodíku a pod, okrem CO
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty