EURFILTER DIN A2B2E2K2-Hg-NO-CO-P3 R 21740

EURFILTER DIN A2B2E2K2-Hg-NO-CO-P3 R 21740

  • A2B2E2K2-Hg-NO-CO-P3 proti pevným a kvapalným aerosólom, dymu a dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériám, vírusom, vláknam (napr. azbest), výparom organických a anorganických kyselín, hydroxidom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, priemyselným škodlivinám, napr. amoniaku, amínom, kyslým plynom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, chlorovodíku, oxidom síry, fosgénu, kyseline fosforečnej a jej organickým derivátom, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín, parám a aerosólom ortuti, oxidu uholnatému, nitrózne plyny
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty