EURFILTER DIN A2B2E2K2-Hg-P3R 21720

EURFILTER DIN A2B2E2K2-Hg-P3R 21720

  • A2B2E2K2-Hg-P3R - proti pevným a kvapalným aerosólom, dymu a dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériám, vírusom, vláknam (napr. azbest), výparom organických a anorganických kyselín, hydroxidom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, priemyselným škodlivinám, napr. amoniaku, amínom, kyslým plynom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, chlorovodíku, oxidom síry, fosgénu, kyseline fosforečnej a jej organickým derivátom, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín, parám a aerosólom ortuti
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty