EURFILTER DIN B2 21100

EURFILTER DIN B2 21100

  • B2 - proti výparom širokého spektra anorganických a organických plynov a pár, plynného chlóru, fluóru, kyanovodíku, fosgénu, sírovodíku a pod, okrem CO
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty