EURFILTER DIN K2-P3R 21510

EURFILTER DIN K2-P3R 21510

  • K2-P3R - proti amoniaku a výparom organických amínov (čpavok), jedovaté pevné častice a aerosoly, toxické dymy, baktérie, rádioaktívne častice, vírusy
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty