6REF270NSI DIN závit A2P3R Filter (21010)

6REF270NSI DIN závit A2P3R Filter (21010)

  • A2P3R - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) do 0,5 ft% koncentrácie s vyššou kapacitou ako A1 + jedovaté pevné častice a aerosoly, toxické dymy, baktérie, rádioaktívne častice, vírusy
  • pre použitie k maskám: PANORAMASK(20201), PANAREA(20401)
  • hmotnosť: 220g
  • pripojovací závit filtra DIN EN148-1 / RD-40, podľa normy EN148-1

EU norma: EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: Coverguard
Podobné produkty