A2B2E2K2-P3R EURFILTER DIN 6REF260NSI (21700)

A2B2E2K2-P3R EURFILTER DIN 6REF260NSI (21700)

  • A2B2E2K2-P3R - proti pevným a kvapalným aerosólom, dymu a dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériám, vírusom, výparom organických a anorganických kyselín, hydroxidom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, priemyselným škodlivinám, napr. amoniaku, amínom, kyslým plynom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, chlorovodíku, oxidom síry, fosgénu, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • hmotnosť: 295g
  • DIN závit ø 40 mm
  • pre celotvárovú masku PANAREA 20401

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty