A2B2P3R EURFILTER DIN 6REF220

A2B2P3R EURFILTER DIN 6REF220

  • A2B2-P3R - riedidlá nad bodom varu 65°C, organické plyn a pary (okrem CO) do 0,1 ft% koncentrácie s vyššou kapacitou A1 + proti výparom širokého spektra anorganických a organických plynov a pár, plynného chlóru, fluóru, kyanovodíku, fosgénu, sírovodíku a pod, okrem CO s vyššou kapacitou ako B1 + jedovaté pevné častice a aerosoly, toxické dymy, baktérie, rádioaktívne častice, vírusy
  • je možné používať dlhšie ako jednu smenu
  • hmotnosť: 265 g
  • DIN závit ø 40 mm

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty