AX-P3 FILTER DIN 6REF240NSI

AX-P3 FILTER DIN 6REF240NSI

  • AX-P3 - proti pevným a kvapalným aerosólom, dymu a dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériám, vírusom, širokému spektru organických rozpúšťadiel a výparom organických látok s bodom varu pod 65°C, napr. dietyléter, acetón, benzén, toluén, xylén a pod
  • hmotnosť: 220g
  • pripojovací závit filtra DIN 3183, podľa normy EN148-1

EU norma: EN 143:2000+A1:2006, EN14387.2004+A1:2008

Výrobca: SupAir
Podobné produkty